Giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  • 01 Giải Nhất: 01 Xe máy SYM Elizabeth EFI* và 1 học bổng Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Nghiệp của Language Link trị giá 5.440.000VNĐ
  • 01 Giải Nhì: 5.000.000 vnđ tiền mặt và 1 học bổng Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Nghiệp của Language Link trị giá 5.440.000VNĐ
  • 01 Giải Ba: 3.000.000 vnđ tiền mặt và 1 học bổng Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Nghiệp của Language Link trị giá 5.440.000VNĐ
  • 07 Giải KK: 1.000.000 vnđ tiền mặt và 1 học bổng Tiếng Anh Giao Tiếp Chuyên Nghiệp của Language Link trị giá 5.440.000VNĐ mỗi giải
  • 01 Giải Tập thể: 2.000.000 vnđ tiền mặt

(*) Xe máy SYM Elizabeth EFI trị giá 38.000.000 VNĐ, chi phí phát sinh sẽ do người nhận chi trả.

Leave a Comment